Projecten

How do Shouldernetworks operate in relation to patient population and provided care?

Masterthesis Physiotherapy Science Program in Clinical Health Sciences Utrecht University, J.P. (Joost) Nagelmaeker

SAMENVATTING

Doelstelling: Schouderklachten zijn veel voorkomende klachten van het bewegingsapparaat in de eerstelijns gezondheidszorg. 44-80% van alle schouderklachten komen voort uit aangedane structuren in de subacromiale ruimte en zijn gegroepeerd onder de noemer Subacromiaal Pijn Syndroom (SAPS). Richtlijnen bevelen aan SAPS aanvankelijk conservatief te behandelen. Echter, het succes van de fysiotherapeutische behandelingen varieert tussen de 20 en 79%. Het SchouderNetwerk Amsterdam (SNA) probeert optimale fysiotherapeutische zorg bij patiënten met schouderklachten te bieden. SNA fysiotherapeuten gebruiken het Egmond-Schuitemaker protocol. Binnen dit protocol wordt op basis van een selectie van een patiëntenprofiel en diagnosegroep, optimale fysiotherapeutische zorg geleverd. Op dit moment is er geen informatie beschikbaar over de toegevoegde waarde van SchouderNetwerken (SN). Deze studie identificeert (i) in welk opzicht de patiëntenpopulatie en inhoud van de SNA fysiotherapeuten verschilt van reguliere zorg en (ii) in welke mate de SNA fysiotherapeuten patiënten behandelen volgens het ES-protocol.

Methode: Een retrospectieve analyse van medische dossiers gegevens in beide groepen werd uitgevoerd.
Resultaten: Het percentage patiënten met schouderklachten was bijna twee keer zo hoog bij SNA fysiotherapeuten in vergelijking met reguliere fysiotherapeuten. Het aantal behandelingen was lager en de duur van de behandelepisodes was korter bij SNA fysiotherapeuten. Ook de uitgevoerde verrichtingen in de behandelingen verschilde in de SNA en referentiegroep. Het naleven van het ES-protocol varieerde zowel per indicator als per SNA fysiotherapeut.

Conclusie: Aanzienlijke verschillen in de patiëntenpopulatie en de inhoud van de zorg werden gevonden tussen SNA fysiotherapeuten en reguliere therapeuten. SNA fysiotherapeuten hadden een middelmatige naleving van de ES-protocol.
Klinische relevantie: Het zorgproces van de SchouderNetwerk Amsterdam lijkt efficiënter dan de reguliere zorg. Om dit te bevestigen moet nader onderzoek worden gedaan naar de resultaten van de zorg gegeven door fysiotherapeuten die lid zijn van een SchouderNetwerk. Vervolgens wordt het mogelijk de (kosten)effectiviteit van SchouderNetwerken te bestuderen.

How do Shouldernetworks operate in relation to patient population and provided care?

 

EDIS-project (early diagnosis and intervention of shoulders) AFGEROND

Schouderklachten? Snel in kaart brengen!

Schouderklachten hebben de neiging om chronisch te worden. Ongeveer 46% van alle niet traumatische schouderklachten heeft na een half jaar nog steeds klachten. Om het percentage mensen met chronische schouderklachten omlaag te brengen is de schouderpoli VUmc met een project gestart: EDIS, early diagnosis and intervention of shoulders.

We vragen huisartsen, bedrijfsartsen en fysiotherapeuten om een patiënt met schouderklachten binnen zes weken na de start van de 1e episode schouderklachten naar de schouderpoli te sturen. Het doel is dat mensen sneller een structuur diagnose en een functie diagnose krijgen, welke door orthopedisch chirurg en fysiotherapeut gesteld wordt en vervolgens verwezen worden naar een fysiotherapiepraktijk van het Schouder Netwerk regio Amsterdam.

In een vroeg stadium objectiveren van schouderklachten kan gezien worden als een korte uitstap naar de 2e lijn, ten gunste van de diagnostiek, maar de 1e lijn blijft verantwoordelijk voor de behandeling. Hierdoor kan vanaf het begin een gericht en gespecialiseerd behandelplan ingezet worden, waardoor kan worden voorkomen dat patiënten chronische klachten krijgen.