Jaarplanning

Het SNA organiseert twee bijeenkomsten per kalenderjaar. 2019 was voor het SNA een bijzonder jaar met een bijzondere ledenbijeenkomst zoals het 10 jarig Lustrum Symposium, georganiseerd door SNA leden. De tweede bijeenkomst was het SNN congres in den Bosch. In 2020 staan de ledenbijeenkomsten in het teken van scholing welke verzorgt zal worden door de onderwijscommissie. Dit jaar zullen er vooraf weer mailrondes zijn, zodat je je goed kan voorbereiden op de inhoudelijke avond.

Als lid van het SNA dien je in 2020 aan drie van de vier activiteiten te hebben deelgenomen. Zet de volgende data dus alvast in je agenda. 

Maandag 3 februariHaarlem
Dinsdag 18 februariAmsterdam
Woensdag 25 maartExtra ingelaste vergadering
Dinsdag 14 aprilDigitaal
Woensdag 13 meiALV en ledenbijeenkomst.
Amsterdam De Veranda. Afgelast vanwege COVID19
Donderdag 2 juliDigitaal
Dinsdag 15 septemberDigitaal
Woensdag 28 oktoberLedenbijeenkomst
Donderdag 12 novemberAmsterdam