Doel/Werkwijze

Doel / Werkwijze

De vereniging  “Schouder Netwerk regio Amsterdam” (SNA) is een groep van manueel therapeuten en sportfysiotherapeuten die vanuit interesse een specialisatie hebben opgebouwd op het gebied van schouderdiagnostiek en schouderrevalidatie. Schouder Netwerk regio Amsterdam is onderdeel van Schouder Netwerk Nederland.

De belangrijkste doelstelling van het Schouder Netwerk regio Amsterdam is de kwaliteit van handelen bij patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het realiseren van een stimulerende vereniging waarin een continue overdracht van kennis en vaardigheden plaatsvindt.

Via jaarlijkse (geaccrediteerde) mailopdrachten (2) en ledenbijeenkomsten (2) wordt de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen verbeterd en geactualiseerd. Daarnaast wordt een actieve participatie, deelname aan wetenschappelijk onderzoek en het bezoeken van symposia en congressen gestimuleerd.

Criteria voor lidmaatschap:
• Werkzaam als fysiotherapeut met een specialisatie manuele therapie of sportfysiotherapie
• Aantoonbare interesse in schouderrevalidatie
• Aantoonbaar afgeronde schoudercursus of scholing.
• Volgen van 3 van de 4 jaarlijkse onderwijsactiviteiten.
• Contributie E 175,- / jaar

Overige zaken:
• Er is plaats voor maximaal 60 leden
• Er wordt rekening gehouden met regionale spreiding
(Bij inschrijving en/of plaatsing vanaf de wachtlijst wordt rekening gehouden met ervaring en expertise met betrekking tot het behandelen van schouderklachten)

Geïnteresseerde kunnen zich kenbaar maken door hun CV op te sturen naar sn.regio.amsterdam@gmail.com U wordt op de wachtlijst geplaatst indien u voldoet aan bovenstaande criteria.

Leden worden gestimuleerd een actieve rol in te nemen. Zo zijn er vier commissies (Onderwijs commissie, Scholingscommissie, Website commissie en de Journal commissie)

De commissies worden deels gevormd door leden uit het netwerk welke jaarlijks rouleren, een vast voorzitter en een bestuurslid. De commissies bepalen welke onderwerpen dat jaar aan de orde komen.