Commissies

Commissies 2015/2016/2020

In de ledenvergadering van 12 november 2014 is besloten dat het SNA gaat starten met actieve participatie van haar leden door het oprichten van verschillende commissies. Hieronder vindt u de doelen per commissie en de deelnemers voor de aankomende 2 jaren.

De in vet gedrukte naam is de “voorzitter” van de commissie en dient het voortouw te nemen in het beleggen van vergaderingen en is aanspreekpunt voor de terugkoppeling naar het bestuur.

Nieuwsbrief commissie 2015 2016 2017
  Francois Raymakers Marijn Bos
  Jeroen van der Doef Anja Gerritsen
  Corine Kroon Nienke de Rijk
  Nicole Vijn Jan Neyzen

Het doel van de nieuwsbrief commissie is twee keer per jaar een vakinhoudelijke nieuwsbrief uit te brengen. In juni en in december. De commissie verzameld kopij van het bestuur, de individuele leden, de journal commissie, de protocollen commissie, de onderwijs commissie en de website commissie.

Met behulp van het format wordt een nieuwsbrief gemaakt die wordt rondgestuurd naar de leden. Eigen inbreng is vrij. Bv een update van de onderzoeken die gedaan worden binnen het SNA. Let wel dat de inhoud betrekking heeft op het SNA en haar leden. De nieuwsbrief mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Journal commissie 2015 2016 2020
  Niels Pabst Stephan Hoogewerff Paul Aarts
  Ilse Boekweg Pieter van de Berg
  Hilda Nes Karel Muns
  Paul Aarts Guido Couwenberg

Het doel van de journal commissie is de SNA leden op de hoogte te houden van recente interessante literatuur.

Per jaar worden 2 wetenschappelijke artikelen geanalyseerd, samengevat en bediscussieerd. Probeer het te koppelen aan de praktijk bv dmv een casus of actuele discussie. Wees kritisch op de methodologie. Wordt de uitkomst ondersteund door meerdere artikelen? Of is het een onderzoek op zich? Is de conclusie te gebruiken in de dagelijkse praktijk? Is dit ook de werkwijze van de huidige commissie? Wat is het advies voor de leden? Etc.

Het is niet de bedoeling dat de samenvatting van het artikel vertaald wordt weergegeven, maar een eigen versie en implementatie van de journal commissie.

Het gekozen stuk wordt, op tijd, aangeleverd bij de “nieuwsbrief commissie” zodat de leden ervan op de hoogte worden gebracht.

Protocollen commissie 2015 2016 2017
  Gerard Miltenburg Jan Peter Valk
  Karin Schepman Cynthia Visser
  Harm van Wylick Wickey van Zelst
  Marijn Bos Petra Zimmer

Het doel van de protocollen commissie is het SNA op de hoogte brengen van de bestaande protocollen.

Informatie kan worden verzameld via literatuur, SNN website, andere netwerken, EUSSER etc. De protocollen worden kritisch beoordeeld, zo mogelijk en indien nodig, door externe experts. Hoe is het protocol tot stand gekomen?

Het is niet de bedoeling dat er nieuwe protocollen worden bedacht. Dan wordt het rondgestuurd binnen het netwerk voor reflectie. Indien goedgekeurd en verwerkt kan het in de SNA dropbox worden geplaatst. Het idee is dat er een praktische weergave komt van dit protocol, zo mogelijk met beeldvorming.

Per jaar worden er twee nieuwe protocollen uitgewerkt. Deze dienen vóór de uitgave van de nieuwsbrief rond te zijn zodat de nieuwbrief commissie ze kan plaatsen.

N.B. Omdat de schouderrevalidatie zich steeds meer gaat bezig houden met conservatief beleid, is het advies voor de aankomende jaren ons te richten op conservatieve protocollen ipv postoperatieve. Bv cuff tendinopathie, total thickness rupturen, neuralgische amyotrofie etc.

Website commissie 2015 2020
  Sharon Portegies Sharon Portegies (website beheer)
  Olga Hulsman
  Nicolas van Brussel
Onderwijs commissie 2015 2016 2020
  Eline Nortier Eline Nortier Eline Nortier
  Nico Hoffman Wickey van Zelst Elies Zwager
  Elies Zwager Hilda Nes
  Arend Edelenbosch Rik Geus
  Frank Roder Rene Vreken

De onderwijscommissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding en praktische uitvoering van de mailopdracht en de ledenbijeenkomst. Er wordt gewerkt via een draaiboek.

Vergaderingen worden gepland ruim voordat een mailopdracht moet worden verstuurd, nl 4-6 weken voor de ledenbijeenkomst.

De onderwijs commissie zorgt tevens voor:

  • Nakijken van de mailopdracht
  • Bijhouden welke leden geen mailopdracht hebben ingeleverd
  • Evaluatielijst ledenbijeenkomst
  • Presentielijst ledenbijeenkomst
  • Overzicht en terugkoppeling met te maken kosten met penningmeester