Bestuur

Voorzitter                         Vincent Hompes
Secretaris                         Hilda Nes
Penningmeester             Stef Has
Scholing & vakinhoud   Elies Zwager
Scholing & vakinhoud   Karin Schepman

Leden SNA 60 (inclusief bestuur)