Voorzittershamer overgedragen

Tijdens de 16e Ledenbijeenkomst  heeft Karin Hekman na 9 jaar de voorzittershamer overgedragen aan Harm van Wylick. Karin heeft aan de wieg gestaan van het Schoudernetwerk Amsterdam. Samen met Pieter Nortier, Frank Röder en Ruud Schuitemaker heeft zij het SNA opgebouwd en laten groeien. Karin stond voor betrokkenheid, initiëren en vooral niet afwachten.

Namens het bestuur en alle leden wilen we je dan ook hartelijk bedanken voor jouw jarenlange inzet en hetgeen je ons allen hebt geleerd. Karin zal nauw betrokken blijven bij het SNA en vervuld daarnaast ook nog de voorzittersfunctie van Schouder Netwerk Nederland (SNN).

   Karin Hekman en Hamr van Wylick