Internationale studie schouderprothese

Donderdag 24 maart had het Spaarne Gasthuis een mooie primeur. In het kader van een internationale wetenschappelijke studie kregen de eerste 2 patiënten een nieuw type schouderprothese. Orthopedisch chirurg Dr. Arthur van Noort voerde de operaties uit. Van Noort is gespecialiseerd in schouderoperaties en 1 van de 3 chirurgen die meewerkt aan deze studie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een Engelse en Duitse orthopedisch chirurg. De prothese die wordt onderzocht is de SMR STEMLESS schouderprothese.

JPJ Specialisten

Steel

De SMR STEMLESS schouderprothese is het gedeelte van een totale schouderprothese dat in de bovenarm wordt geplaatst (zie rode pijlen in afbeelding). Deze prothese is ontworpen volgens een ‘STEMLESS’ principe, dat wil zeggen dat de steel zo kort mogelijk is om op die manier zoveel mogelijk bot van de bovenarm te behouden en de kans op een breuk van de bovenarm te verminderen. Op het ‘STEMLESS’ gedeelte kan zowel een metalen bol (anatomische prothese) als een metalen kommetje (reversed (‘omgekeerde’) prothese) worden geplaatst. Afhankelijk van de indicatie kiest de orthopeed welk type het meest geschikt is voor de patiënt.

Veelbelovende nieuwe techniek

“Het is hierdoor een veelbelovende nieuwe techniek,” vindt Van Noort. “Ook kan met deze prothese de anatomie nog beter worden nagebootst; zeker wanneer er sprake is van ernstige slijtage of een eerdere breuk. Wanneer een patiënt een bovenarm breekt bij een val is de kans dat hij een moeilijke operatie moet ondergaan kleiner, want de ingreep is in de regel eenvoudiger. De operatie is korter en er is minder bloedverlies. En stel, een schouderprothese gaat na 15 jaar loszitten, dan moet deze vervangen worden. Bij een prothese met steel is de kans op complicaties bij deze operatie minstens 20%. Met deze nieuwe techniek is dat minder en de operatie veel kleiner.”

Onderzoek belangrijk

“De resultaten op de middellange termijn met deze prothese zijn goed”, vertelt Van Noort. “Maar voordat ik een nieuwe techniek of product standaard toepas moet duidelijk zijn of ook de langetermijnresultaten voor patiënten goed zijn. Daarom vind ik het heel belangrijk dit goed te onderzoeken en deze ingreep in studieverband toe te passen.” In totaal nemen 78 patiënten deel aan dit onderzoek. Niet iedere patiënt kan deelnemen aan de studie, hier zijn strenge selectiecriteria voor. Patiënten die meedoen worden nauwkeurig gevolgd tot 5 jaar na de operatie en onder andere gevraagd om zowel voor als jaarlijks na de operatie vragenlijsten in te vullen over hun gezondheid en tevredenheid.